Általános bizonylatok

Sorszám Bizonylat neve Bizonylati törzslap
1. Adatlap tűszúrásos - vágásos baleset esetén Letöltés
2. Ambulánslap átvételi elismervény  Letöltés
3. Beérkező vérkészítmények nyilvántartása Letöltés
4. Bejelentés foglalkozási megbetegedésről (mérgezésről) fokozott expozícióról Letöltés
5. Beleegyező nyilatkozat Letöltés
6. Beteg átvétel/átadás  
7. Betegdokumentáció kiemelésére szolgáló nyomtatvány Letöltés
8. Betegfelvilágosítási és hozzájárulási nyilatkozat transzfúzió beadásához Letöltés
9. Betétlap oktatáshoz Letöltés
10. Betegvárakozási nyilatkozat Letöltés
11. Bizonylat sablon Letöltés
12. Bővített Norton-skála  
13. Egyedi munkabaleseti nyilvántartás Letöltés
14. Ellenőrzőlap takarításhoz Letöltés
15. Elutasító nyilatkozat  
16. Ergoterápiás vizitlap Letöltés
17. Értékleltár átadó-átvevő jegyzőkönyv Letöltés
18. Fertőtlenítőszer rendelő lap MRK  
19. Fizikoterápiás vizitlap Letöltés
20. Fizioterápiás dokumentációs lap Letöltés
21. Forgatási engedély  
22. Gyógyszerkészlet és gyógyszerszekrény ellenőrző lap Letöltés
23. Gyógytornász vizitlap Letöltés
24. Gyógyszerelési hiba feltárása és jelentése Letöltés
25. Gyógyszer selejtezési bizonylat Letöltés
26. Halott szállítást igazoló bizonylat Letöltés
27. Havi jelentés sebkezelésről Letöltés
28. Hibabejelentő űrlap Letöltés
29. Hibás TAJ-számok javítása Letöltés
30. Hőmérséklet ellenőrzési nyilvántartás Letöltés
31. Hűtőszekrényben elhelyezett hőmérők méréspontossági ellenőrzése Letöltés
32. Hűtőterek léghőmérsékletének ellenőrzési lapja Letöltés
33. Hűtőszekrény ellenőrzési bizonylat Letöltés
34. Igazolólap betegkísérők számára Letöltés
35. Igazságügyre küldött dokumentumok Letöltés
36. Infekciókontroll napi jelentés Letöltés
37. Irattárba helyezett dokumentumok jegyzéke Letöltés
38. Irattározás etikett címke (nagy) Letöltés
39. Kérelem tanulmányi kutatómunka engedélyezéséhez  
40. Kézhigiénés szerek felhasználása Letöltés
41. Kiselejtezett iratok jegyzéke Letöltés
42. Kulcs átadás-átvétel Letöltés
43. Logisztikai rendelő lap MRK   
44. Masszőr vizitlap Letöltés
45. Megbeszélés jelenléti ív Letöltés
46. Munkaruha, eszköz munkahelyi (munkavállalói) nyilvántartása Letöltés
47. Műtéti ellenőrzési lista Letöltés
48. Nyilatkozat EU-kártya bemutatásáról Letöltés
49. Nyilatkozat gyógyszerfelíráshoz Letöltés
50. Nyilatkozat oktatásról (tűz- és munkavédelem...)  
51. Nyilatkozat hiányzó TAJ-kártyáról Letöltés
52. Oktatási napló Letöltés
53. Onkoteam határozat Letöltés
54. Orvosi rendelvéy a nem fekvőbeteg ellátást nyújtó intézményben elhunyt személy kórboncolás céljából történő halott céljából Letöltés
55. Osztályos gyógyszerellenőrzési bizonylat Letöltés
56. Osztályos keret-átcsoportosítási bizonylat Letöltés
57. Pót-ambulánslap Letöltés
58. Rendelési idő változása Letöltés
59. Sürgősségi mobil team - Riasztási kritériumok  
60. Szakrendelés betegforgalmi kimutatása Letöltés
61. TAJ-szám kérő lap Letöltés
62. Tájékoztató - Az egészségügyi ellátásban részesülő betegek jogairól Letöltés
63. Takarítás rögzítő lap Letöltés
64. Távirati engedély Letöltés
65. Takarítási jegyzőkönyv Letöltés
66. Tisztítás-fertőtlenítés ellenőrző lap Letöltés
67. Tolmácsolási szolgáltatáshoz adatlap  
68. Tolmácslista  
69. Tolmácsolási szolgáltatás-teljesítés igazolás  
70. Tűszúrásos baleseti jegyzőkönyv Letöltés
71. Új munkatársak előzetes oktatása Letöltés
72. Újraélesztési szett és sürgősségi orvosi táska ellenőrzési bizonylata  
73. Véradóba küldött anyagok nyilvántartása Letöltés

Külső eredetű bizonylatok

Sorszám Bizonylat neve Bizonylati törzslap
1. Ápolási lap Letöltés
2. Áthelyezési ápolási lap Letöltés
3. Betegéletút lekérdezése - tiltakozó nyilatkozat betegek részére  
4. Betegszállítási utalvány Letöltés
5. Betegjelölő karszalag Letöltés
6. Beteg továbbszállítási adatlapja Letöltés
7. Betétlap Letöltés
8. Diagnosztikai vizsgálatkérő lap Letöltés
9. Igazolás útiköltség térítéshez Letöltés
10. Élelmezési létszám Letöltés
11. Eredménykimutatási lap Letöltés
12. Értesítés halálesetről Letöltés
13. Értesítés jogviszony ellenőrzéssel kapcsolatosan  
14. Folyadéklap  
15. Gyógyszer-, kötszer-, vegyszerigénylő tömb Letöltés
16. Halottvizsgálati bizonylat Letöltés
17. Helyes TAJ-számok visszaküldése Letöltés
18. Igazolás tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekről   
19. Igazolás útiköltség térítéshez Letöltés
20. BNO-kód táblázat MCSP-hoz  
21. MCSP ellátóhelyek listája  
22. Immunológiai vizsgálatok kérőlapja (fehérje vizsgálatok) Letöltés
23. Jelentés Onkológiai betegről Letöltés
24. Kezelőlap (babás lap) Letöltés
25. Kérőlap a vérellátó felé Letöltés
26. Kérvény fekvőbeteg gyógyintézetben elhaltak boncolásának elengedéséhez Letöltés
27. Kisérőlap Letöltés
28. Kötszerrendelő lap Letöltés
29. Lábcédula Letöltés
30. Leletmásolat-igénylő lap  
31. Megrendelő Letöltés
32. Mentési készenlétet igénylő őrzött szállítás adatlapja Letöltés
33. Mentési utalvány Letöltés
34. Mérgezési esetbejelentő Letöltés
35. Mikrobiológiai vizsgálatkérő lap szerológiai vizsgálathoz - Laboratórium Kft.   
36. Országos Egészségbiztosítási Pénztár - Igazolás kórházi (klinikai) fekvőbeteg gyógyintézetben a betegség megállapítása vagy gyógykezelése, illetőleg szülés céljából történ ellátásáról  
37. Orvosi beutaló - javaslat - igazolás Letöltés
38. Orvosi igazolás keresőképtelen állományba vételről Letöltés
39. Orvosi igazolás letöltött táppénz után Letöltés
40. Orvosi látlelet és vélemény  
41. Orvosi rendelvény halottszállításra Letöltés
42. Őrzött szállítási esetlap  
43. Perinatális halottvizsgálati bizonyítvány Letöltés
44. Rendkívüli halál gyanújának bejelentése, hatósági boncolás elrendelése  
45. Sebkezelőlap Letöltés
46. Szabadságengedély Letöltés
47. Táppénzes napló  
48. Vevői észrevételek (miskolci patyolat)  
49. Vényigénylő lap  
50. Vényigénylő lap (pro-familia)  
51. Vényigénylő lap - kitöltési útmutató  
52. Vizsgálatkérő lap DEOEC immunológia  
53. Vizsgálatkérő lap MRI/CT  
54. Vizsgálati kísérőlap Letöltés
55. Vizsgálatkérő lap szerológiai vizsgálathoz Letöltés

Frissítés dátuma: 2019.05.02.