TIOP 2.2.2

Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségügyi mutatói a szív-, a légző-, az emésztő- és az idegrendszeri betegségek, valamint az alkohol- és drogfogyasztáshoz kötődő szenvedélybetegségek területén kedvezőtlenebbek az országos átlagnál. A lakosság rossz egészségi állapota, a nagyszámú rizikótényező fennállása és az egészségügyi ellátórendszer elérhetősége együttesen eredményezik, hogy a Kenézy Kórház Sürgősségi Betegellátó Osztálya (továbbiakban SBO) központi szerepet tölt be az akut ellátásban. Ugyanakkor a megnövekedett szerep felvállalásához az SBO jelenlegi kialakítása, infrastruktúrája és az ellátást biztosító eszközpark csak részlegesen alkalmas.
A probléma megoldásához a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat pályázatot nyújtott be az SBO fejlesztésére. A támogatás elnyeréséről az Önkormányzatot 2010. február 12-én értesítette a közreműködő szervezet, a Strukturális Alapok Programiroda. A támogatási szerződést 2010. április 8-án ünnepélyes keretek között írták alá a szervezetek képviselői.
Az „SO1 szintű Sürgősségi Osztály fejlesztése a debreceni Kenézy Kórház Rendelőintézetben” című pályázattal a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és a megvalósítás helyszínéül szolgáló Kenézy Kórház Nonprofit Kft. közel 457 millió forintot nyert az Európai Uniótól. A projekt megvalósításához szükséges saját önerő csaknem 64 millió forint.

A szakmai terv teljes körű megvalósulásával Hajdú-Bihar Megye sürgősségi ellátásának egy olyan bázisa alakul ki, ami teljes körűen – a jelenleginél magasabb színvonalon – egykapus rendszerben biztosítja a térségben 352 ezer fő sürgősségi ellátását.

A pályázó a Sürgősségi Betegellátó Osztály fejlesztésére az alábbi célokat tűzte ki:

 • Az SBO ágyszámának növelése, az osztály folyamatos infrastrukturális és eszközfejlesztése, az osztály személyi állományának fejlesztése
 • A betegek súlyossági szempontból történő osztályozása és a sürgősségi diszpécserszolgálat további fejlesztése
 • A Sürgősségi Ellátó Szolgálat (mozgó sürgősségi orvoscsapat) fejlesztése
 • Az osztály komfortfokozatának növelése (pl. légkondicionálás megoldása)
 • 10 ágyas őrző részleg kialakítása
 • Eszközfejlesztés révén magasabb szakmai szintű szolgáltatások nyújtása, úgymint életfunkciók monitorizálása, shocktalanító fejlesztése.

A pályázatban megvalósítani kívánt fejlesztések elősegítik a sürgősségi ellátást igénylő betegek számára az egy ponton történő belépést az ellátási rendszerbe, ezáltal a betegek számára gyorsabbá és egyszerűbbé téve a kivizsgálást és a végleges ellátáshoz jutást. A megvalósításra kerülő fejlesztéssel a Kórház célja a betegek számára folyamatos és hatékony, mindenki számára egyformán hozzáférhető szolgáltatás biztosítása.

A projekt megvalósításának ütemezése

 • Épületi tér átalakítása, felújítása és energiaracionalizáló épületgépészeti munkálatainak akadálymentesítéssel egybekötött elvégzése.
 • Orvostechnológiai eszközállomány korszerűsítésének megvalósítása.
 • Betegellátás, egészségügyi szolgáltatás minőségi fejlesztése, szakmai program megvalósítása.
 • A Sürgősségi Betegellátó Osztály humánerőforrás bázisának fejlesztése.

A fejlesztés a szakmai feltételeknek, a Szakmai Kollégium elvárásainak a legmagasabb szinten megfelel, növeli a megye és a régió lakosságának életesélyeit, ezáltal támogatja a terület további gazdasági, társadalmi fejlődését. A projekt megvalósításával a megye lakói még magasabb színvonalú sürgősségi ellátásban részesülhetnek.

Bővebb információ

 • Név: Dr. Bagosi Mária, projektasszisztens Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatala Fejlesztési Főosztály
 • Cím: 4024 Debrecen, Piac u. 54.
 • Telefon/fax: +36 52 507 549; +36 20 482 1866; fax: +36 52 507 421
 • Email:

 

Frissítés dátuma: 2018.06.11.