Minőségpolitika

A társadalom jogos elvárása, hogy az állandóan változó körülmények ellenére az egészségügyi szolgáltatás minősége folyamatosan növekedjen. A Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet vezetőségének és valamennyi munkatársának törekvése, hogy az egészségügyi ellátás teljes folyamatában a szakmai eredményesség, hatékonyság, gazdaságosság érvényesüljön és a javuló ellátási színvonalnak köszönhetően a betegek elégedetten távozzanak. lnformációbiztonsági stratégiánkban elsődleges érdekünk ügyfeleink adatainak védelme a bizalmasság és a sértetlenség szempontjából, környezet- és energiapolitikánk középpontjában pedig a természet védelme, a környezetkárosító anyagok kibocsátásának csökkentése, valamint az energiahatékonyság áll.
Mindezek érdekében a Kórház bevezette, működteti, folyamatosan fejleszti integrált irányítási rendszerét, mely az ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási, az ISO/IEC 27001 szabvány szerinti információbiztonsági, az ISO 14001 szabvány szerinti környezetközpontú és az ISO 50001 szabvány energiairányítási rendszeren alapul.

Céljaink elérése a következő tevékenységeken keresztül valósul meg

 • betegeink és partnereink igényeinek folyamatos figyelése;
 • az etikus betegközpontú gyógyítás, ápolás és diagnosztika színvonalának folyamatos javítása;
 • az egészségi állapot javítása, az egészség megőrzése, fejlesztése;
 • humán és tárgyi erőforrások optimális kihasználása;
 • szolgáltatásaink minőségének folyamatos mérése és javítása;
 • a szervezet működésével és céljaival kapcsolatos kockázatok minimalizálása;
 • munkatársaink képzésének, továbbképzésének ösztönzése, támogatása;
 • modern informatika által támogatott információs rendszer működtetése,
 • olyan összetett (technikai és szabályozás szintű) védelmi rendszer kialakítása, mely segítségével kellő biztonsággal, egyszersmind rugalmassággal kezelhető a ránk bízott, valamint saját információkat;
 • a technikai fejlődésből adódó lehetséges újabb kockázatok és védelmi rendszerek figyelemmel kísérése, lehetőség szerinti alkalmazása;
 • a környezet, a természeti erőforrások megóvása a kedvezőtlen környezeti hatások megelőzése vagy csökkentése révén, a környezeti teljesítmény javításával;
 • az energiahatékony termékek, szolgáltatások beszerzésének támogatása és az intézmény energiahatékonyságának növelésének tervezése, folyamatos fejlesztése.

A Kórház vezetése mindent megtesz annak érdekében, hogy a minőség-, információbiztonság, valamint környezet- és energiapolitikát valamennyi munkatársunk megismerje és elkötelezettséggel, kiváló minőségben, hatékonyan végezze munkáját.
A Kórházban működtetett integrált irányítási rendszernek köszönhetően betegeink és partnereink számára garantálni tudjuk az általunk nyújtott szolgáltatások magas minőségét.

Debrecen, 2016. július 1.

Dr. Lampé Zsolt
főigazgató

 

 

Frissítés dátuma: 2018.06.07.