Betegjogi képviselet

Campusunkban Kristóf Péter betegjogi képviselő tart fogadóórát. Betegeink bejelentéseiket, észrevételeiket az alábbi időpontokban és helyen tehetik meg.

A betegjogi képviselő ügyfélfogadási rendje

  • Kedd:     12:30-15:00 óra

A betegjogi képviselő elérhetősége

  • Hely: Bartók Béla út 2-26., Szivárvány szektor (szakszervezeti iroda épületében)
  • Telefonszám: 06 52  511 777 / 1140-es mellék
  • Mobilszám:  +36 20 489 9548

A beteg jogai

A beteg panaszainak kivizsgálási rendje

Ha a beteg az egészségügyi ellátás során az ellátással összefüggésben panaszt kíván tenni és az őt kezelő osztályon nem nyer orvoslást , az orvos igazgatónál, a kórház etikai bizottságánál, illetve a kórházban működő független betegjogi képviselőnél teheti meg. A kórházi panasz kivizsgálás rendje nem érinti a beteg azon jogát, hogy a panaszával más szervhez is fordulhat.

A beteg kötelezettsége

A beteg az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor köteles személyi adatainak hitelt érdemlő igazolására, a betegségével összefüggő adat közlésre, illetve információ és tájékoztatás megadására. Tájékoztatást kell adnia az esetlegesen korábban tett jognyilatkozatairól és együtt kell működnie az egészségügyi szolgáltatóval. Köteles az intézmény Házirendjét, illetve az egészségügyi ellátással összefüggő jogszabályokat és a gyógykezelésre vonatkozó utasításokat tiszteletben tartani.

A beteg- és hozzátartozói jogok gyakorlása során köteles a beteg és hozzátartozói más beteg jogait tiszteletben tartani, és a betegjogok gyakorlása nem sértheti az egészségügyi dolgozóknak törvényben foglalt jogait.

Frissítés dátuma: 2021.04.06.